Udvalgsopfindelser og nyhed

Udvalgsopfindelser handler om udvælgelsen af individuelle elementer, delmængder eller underområder, som ikke er blevet udtrykkeligt nævnt, inden for en større kendt mængde eller et større kendt område. 

(i) Ved vurdering af nyheden for en udvælgelse, skal der ses på, om de udvalgte elementer er angivet i en individualiseret (konkret) form i den kendte teknik (se EPO T 12/81, OJ 8/1982, 296). En udvælgelse fra en enkelt liste af specifikt angivne elementer giver ikke nyhed. Hvis en udvælgel­se fra to eller flere lister af en vis længde imidlertid skal foretages for at komme til en specifik kombination af træk, så har den re­sulte­ren­de kombination af træk, som ikke er specifikt angivet i den kendte teknik, nyhed ("to-li­ste"-prin­cippet). Eksempler på sådanne udvælgelser fra to eller flere lister er udvælgelsen af:

(a) individuelle kemiske forbindelser fra en kendt generisk formel, hvorved den udvalgte forbindelse er resultatet af udvælgelsen af specifikke substituenter fra to eller flere "lister" over substituenter, der fremgår af den kendte generiske formel. Det samme er gældende for specifikke blandinger, der er resultatet af udvælgelsen af individuelle bestanddele fra lister over bestanddele, der udgør den kendte blanding;

(b) udgangsmaterialer til fremstilling af et slutprodukt;

(c) underområder af flere parametre fra tilsvarende kendte områder.

(ii) Et underområde udvalgt fra et bredere numerisk område af den kendte teknik betragtes som ny, hvis

(a) det udvalgte underområde ikke indeholder et af endepunkterne af det kendte bredere område;

(b) det udvalgte underområde ikke indeholder værdier, der er nævnt som omfattet af det bredere område i den kendte teknik.

(iii) I tilfælde af overlappende områder (f.eks. numeriske områder, kemiske formler) for det ansøgte og den kendte teknik, gælder de samme principper til bestemmelse af nyhed som i andre tilfælde (se EPO T 666/89 OJ 8/1993, 495). Det skal besluttes, hvilken information der er blevet gjort almindeligt tilgængeligt ved an­givelse i modholdet og derfor udgør kendt teknik. I den­ne sam­­men­­hæng er det ikke kun eksempler, men hele indholdet af modholdet, som skal tages under overvejelse. Hvad angår overlappende områder eller numeriske områder af fysiske parametre, ødelægges nyheden ved et udtrykkeligt nævnt slutpunkt i det kendte område, udtrykkeligt nævnte mellemværdier eller et specifikt eksempel på kendt teknik i overlapningen. Det er ikke tilstrækkeligt at udelukke specifikke nyhedsødelæggende værdier, der er kendt fra området af kendt teknik.Opdateret: 30. april 2012