Tilbagebetaling af gebyrer

Det fremgår af PL § 104, at gebyrer, der er indbetalt rettidigt ikke tilbagebetales. Hvis betalingen ikke er tilstrækkelig til at dække det forfaldne gebyr, kan betalingen ikke godkendes, og det indbetalte gebyr tilbagebetales i denne situation, jf. PL § 104, stk. 2. Desuden tilbagebetales gebyrer, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen afviser den behandling, de er betalt for, jf. PL § 104, stk. 3.

Eksempelvis vil vi afvise en patentansøgning i de tilfælde, hvor de formelle krav i PL § 8b, stk. 1, ikke er opfyldt, og fristen for udbedring af mangler er overskredet. I sådanne tilfælde vil ansøgningsgebyret blive tilbagebetalt.Opdateret: 30. april 2012