Afledte SI enheder og SI enheder med særlige navne og symboler

Afledte SI-enheder er enhederne, som afledes kohærent af SI-grundenheder og supplerende SI-enheder, udtrykkes algebraisk som produktet af effekten af SI-grundenheder og/eller supplerende SI-enheder med en numerisk faktor lig med 1.

Nogle enheder, der er afledt af SI-grundenhederne eller af supplerende SI-enheder, kan også udtrykkes ved enhederne angivet i følgende tabel.

Navnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i nedennævnte tabel. For eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m-1·kg·s-1 eller N·s·m-2 eller Pa·s.

Størrelse

Enhed

Udtryk

 

Navn

Symbol

andre SI-enheder

SI-grundenheder og/eller supplerende enheder

Frekvens

hertz

Hz

 

s-1

Kraft

newton

N

 

m·kg·s-2

Tryk, mekanisk spænding

pascal

Pa

N·m-2

m-1·kg·s-2

Energi, arbejde, varmemængde

joule

J

N·m

m2·kg·s-2

Effekt(1), energistrøm

watt

W

J·s-1

m2·kg·s-3

Elektricitetsmængde, elektrisk ladning

coulomb

C

 

s·A

Elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

W·A-1

m2·kg·s-3·A-1

Elektrisk resistans

ohm

V·A-1

m2·kg·s-3·A-2

Konduktans

siemens

S

A·V-1

m-2·kg·s3·A2

Elektrisk kapacitans

farad

F

C·V-1

m-2·kg-1·s4·A2

Magnetisk flux

weber

Wb

V·s

m2·kg·s-2·A-1

Magnetisk induktion

tesla

T

Wb· m-2

kg·s-2·A-1

Induktans

henry

H

Wb·A-1

m2·kg·s-2·A-2

Lysstrøm

lumen

lm

 

cd·sr

Belysningsstyrke

lux

lx

lm·m-2

m-2·cd·sr

Aktivitet, ioniserende stråling

becquerel

Bq

 

s-1

Absorberet dosis, afsat energi pr. masseenhed, kerma, indeks for absorberet dosis

gray

Gy

J·kg-1

m2·s-2

Dosisækvivalent

sievert

Sv

J·kg-1

m2·s-2

(1)  Særlige betegnelser for enheden effekt er: betegnelsen voltampere (symbol "VA") for angivelse af tilsyneladende effekt for vekselstrøm, og betegnelsen var (symbol "var") for angivelse af reaktiv effekt.Opdateret: 30. april 2012