Enheder anvendt med SI, hvis værdier i SI opnås eksperimentelt

En atommasseenhed er 1/12 af massen af et atom af 12C isotopen.

Elektronvolten er den kinetiske energi, en elektron optager ved at gennemløbe en potentialdifference på 1 volt i det tomme rum.

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Værdi

Masse af et atom

atommasseenhed

u

1 u = 1,66053886 (28) x 10-27 kg

Energi

elektronvolt

eV

1 eV = 1,60217653 (14) x 10-19 J

Værdien af disse enheder i forhold til SI-enhederne er behæftet med usikkerhed.

Præfikser og symboler under Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder kan også anvendes på disse to enheder og på symbolerne for dem.Opdateret: 30. april 2012