Enheder defineret ud fra SI-enheder men som ikke er decimale over- eller underenheder af disse

I følgende tabel findes enheder, som er defineret ud fra SI-enheder, men som ikke er decimale over- eller underenheder af disse:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Relation

Vinkel (planvinkel)

omdrejning (a)

 

1 hel vinkel = 2 π rad

nygrad eller gon

gon

1 gon = (π / 200) rad

grad (vinkel)

0

10 = (π  / 180) rad

minut (vinkel)

'

1' = (π /10 800) rad

sekund (vinkel)

"

1" = (π / 648 000) rad

Tid

minut

min

1 min = 60 s

time

h

1 h = 3 600 s

døgn

d

1 d = 86 400 s

(a) Der findes ikke noget internationalt symbol

De under punkt Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder anførte præfikser må kun benyttes i forbindelse med enhedsnavnene "nygrad" og "gon" og symbolerne kun i forbindelse med symbolet "gon".Opdateret: 30. april 2012