Enheder og betegnelser for enheder, der kun er tilladt inden for særskilte anvendelsesområder

I følgende tabel findes enheder og betegnelser for enheder, der kun er tilladt inden for særskilte anvendelsesområder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Værdi

Optiske systemers styrke

dioptri

 

1 dioptri = 1 m-1

Masse af ædelstene

metrisk karat

 

1 metrisk karat = 2 x 10-4 kg

Areal af grunde og jorder

ar

a

1 a = 102 m2

Masse pr længdeenhed af tekstile garner og tråde

tex

tex

1 tex = 10-6 kg.m-1

Blodtryk og tryk af andre kropsvæsker

millimeter kviksølv

mmHg

1 mmHg = 133,322 Pa

Effektive tværsnits flader

barn

b

1 b = 10-28 m2

Præfikserne under Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder kan også anvendes for disse enheder, undtagen millimeter kviksølv og symbolet herfor. Mangefoldet 102 a hedder dog "hektar".Opdateret: 30. april 2012