Præfikser til angivelse af en række decimale over- og underenheder

Følgende præfikser anvendes til angivelse af en række decimale over- og underenheder: 

Multiplum

Præfiks

Symbol

Multiplum

Præfiks

Symbol

1024

yotta

Y

10-1

deci

d

1021

zetta

Z

10-2

centi

c

1018

exa

E

10-3

milli

m

1015

peta

P

10-6

micro

µ

1012

tera

T

10-9

nano

n

109

giga

G

10-12

piko

p

106

mega

M

10-15

femto

f

103

kilo

k

10-18

atto

a

102

hecto

h

10-21

zepto

z

101

deca

da

10-24

yocto

y

Navnene og symbolerne for decimale over- og underenheder af enheden for masse dannes ved, at præfikserne sættes foran ordet "gram" og symbolerne foran symbolet "g". 

Til betegnelse af decimale over- og underenheder af en i en brøk udtrykt afledt enhed kan der forbindes præfikser med en enhed, enten i brøkens tæller eller nævner eller i dem begge. 

Sammensatte præfikser, dvs. præfikser, der dannes ved, at flere af ovennævnte præfikser sættes sammen, må ikke anvendes.Opdateret: 30. april 2012