Supplerende SI enheder

I følgende tabel findes supplerende SI-enheder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Vinkel (plan vinkel)

radian

rad

Rumvinkel

steradian

sr

 Definitionerne for de supplerende SI-enheder er følgende:

 - Planvinkelenhed

Radianen er den plane vinkel mellem 2 radier i en cirkel, som på omkredsen afskærer en bue med samme længde som radius.

 - Rumvinkelenhed

Steradianen er den rumvinkel i en kegle, som med toppunktet i centrum af en kugle afskærer et areal på kuglens overflade, der er lig arealet af et kvadrat, hvis side er lig kuglens radius.Opdateret: 30. april 2012