Tilladte særlige navne og symboler for decimale over- og underenheder af SI-enheder

I følgende tabel findes tilladte særlige navne og symboler for decimale over- og underenheder af SI-enheder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Relation

Volumen

liter

l eller L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

ton

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tryk

bar

bar

1 bar = 105 Pa

(1) De to symboler "l" og "L" kan begge benyttes for enheden liter.

De under punkt Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder anførte præfikser og deres symboler kan også anvendes på enheder og symboler i denne tabel.Opdateret: 30. april 2012