Fotografier

Fotografier er tilladte under forudsætning af, at de er direkte reproducerbare i sort/hvid og opfylder de anviste krav til tegninger for så vidt angår papirstørrelse og marginer m.v..

Fotografier accepteres ved indleveringen både i sort/hvid og i farver. Ved publiceringen skal fotografier dog altid foreligge i sort/hvid.

Fotografier må ikke indeholde tekst, medmindre der er tale om et enkelt eller nogle ganske få ord, der er absolut nødvendige for forståelsen af fotografiet, jf. BEK § 18 stk. 1. Se Tekst på tegninger.Opdateret: 30. januar 2013