PVSonline

PVSonline er Patent- og Varemærkestyrelsens offentligt tilgængelige database over ansøgninger og sagsakter.

PVSonline er tilgængelig på internettet.

Det er kun patentansøgninger, der er offentligt tilgængelige efter patentlovens § 22, der kan ses i PVSonline.

Breve, der sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen i en patentansøgning, der er offentlig tilgængelig jf. PL § 22, vil normalt blive tilgængelige for offentligheden i databasen PVSonline på vores hjemmeside.

Breve, som indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, der efter forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven eller de forskellige rettighedslove, som vi forvalter, skal hemmeligholdes og vil ikke blive tilgængelige i PVSonline.

Indeholder breve derudover oplysninger, som afsenderen ønsker at holde uden for PVSonline, kan afsenderen anmode om fortrolighed.Opdateret: 30. april 2012