Gyldighedsperioden for en forlængelse af et certifikat

Forlængelsen af et certifikats gyldighed løber i 6 måneder efter udløbet af den i LMF art. 13 stk. 1 og 2 fastsatte gyldighedsperiode for certifikatet, jf. LMF artikel 13, stk. 3.

Der kan kun udstedes én forlængelse af et certifikat. jf. LMF artikel 13, stk. 3.

Se mere om gyldighedsperioden for en forlængelse af et certifikat med nul eller negativ løbetid.

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012