Afhjælpning af mangler–forlængelse

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ved sagsbehandlingen finder, at der er mangler ved ansøgningen om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat, sender vi et behandlingsbrev til ansøger.

Behandlingsbrevet vil indeholde en forklaring af de indvendinger, der er rejst mod ansøgningen, og indeholde instrukser om, hvordan disse hindringer kan overkommes, såfremt sagsbehandleren vurderer, at ansøgningen kan føre til certifikat. Ansøger bliver inviteret til at kommentere på og rette eventuelle mangler i ansøgningen inden for en frist på 2 måneder, jf. LMF artikel 10, stk. 3.

Fristen på 2 måneder kan forlænges i det konkrete tilfælde i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for fristforlængelse i patentsager.

Hvis ansøger ikke svarer på vores opfordring om at afhjælpe de formelle mangler, vil ansøgningen blive henlagt med mulighed for genoptagelse.

De generelle bestemmelser for ansøgninger om certifikat vedrørende henlæggelse og genoptagelse finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger om forlængelse af et certifikat.

 

 

 Opdateret: 25. september 2012