Afhjælpning af formelle mangler-SPC

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ved formalitetsbehandlingen finder, at der er formelle mangler ved ansøgningen, opfordres ansøger til at afhjælpe disse mangler indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, jf. LMF artikel 10, stk. 3. 

Hvis ansøger ikke svarer på vores opfordring om at afhjælpe de formelle mangler, vil ansøgningen blive henlagt med mulighed for genoptagelse.

 

 

 Opdateret: 2. maj 2012