Indlevering via mail

Juridiske dokumenter, herunder dokumenter med underskrift

Bilag/dokumenter, hvorpå der kræves underskrift, kan indsendes i indscannet form.

Forbehold for tekniske problemer mht. sikkerhed, forsinkelser og ulæsbar fremsendelse

  • Da almindelig e-post uden kryptering og digital signatur ikke er en sikker måde at kommunikere på, tager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke ansvar for, at tredjemand kan få kendskab til indholdet heraf.
  • Vi tager forbehold for evt. tekniske problemer og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser. En ansøgning eller betalingsanmodning er rettidigt modtaget, såfremt vi har modtaget denne inden kl. 24:00 på fristdagen. En ansøgning indleveret på denne måde tildeles et ansøgningsnummer, når behandlingen heraf påbegyndes, hvilket sker på først mulige hverdag.
  • Vi tager forbehold for tekniske problemer, der kan medføre, at vi ikke modtager e-post og elektroniske ansøgninger i en læsbar form eller i det format, der er sendt.

 

 

 Opdateret: 25. september 2012