BEK § 1

§ 1. Medmindre andet er fastsat, gælder bestemmelserne om patentansøgninger kun

1) danske patentansøgninger,

2) internationale ansøgninger, som er videreført efter patentlovens § 31 eller er optaget til behandling efter patentlovens § 38, og

3) europæiske patentansøgninger, som er konverteret til danske patentansøgninger i medfør af § 88 i patentloven.

Opdateret: 25. januar 2013