BEK § 9

§ 9. Bestemmelsen i patentlovens § 6, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger, der er indleveret i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Opdateret: 3. januar 2022