BEK § 32

§ 32. Er der i en patentansøgning ved tilføjelse til beskrivelse eller patentkrav eller på anden måde angivet en opfindelse, som ikke fremgår af basisdokumenterne, kan en ny ansøgning angående denne opfindelse udskilles fra stamansøgningen og på ansøgerens begæring anses som indleveret på den dag, da det dokument, hvori opfindelsen er angivet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne dag kaldes løbedagen for den udskilte ansøgning.

Opdateret: 3. januar 2022