BEK § 42

§ 42. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger et patentskrift med beskrivelse, herunder eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste, samt patentkrav og sammendrag i henhold til patentlovens § 20. Patentskriftet indeholder oplysninger om:

1) Dagen for patentmeddelelsen.

2) Ansøgningens nummer og patentets registreringsnummer.

3) Patentets klasser.

4) Patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse.

5) Hvis patenthaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

6) Opfinderens navn og postadresse.

7) Patentets titel.

8) Ansøgningens indleveringsdag:

a) Dansk patentansøgning: Ansøgningens indleveringsdag, samt hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen.

b) International patentansøgning: Den internationale indleveringsdag, og den dag, hvor ansøgningen blev videreført efter patentlovens § 31, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret efter patentlovens § 38, stk. 3, samt den internationale ansøgnings nummer.

c) Konverteret europæisk patentansøgning: Den europæiske patentansøgnings nummer og dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention, samt den dag, hvor den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning.

9) Oplysning om den prioritetsbegrundende ansøgnings indleveringssted, indleveringsdag og nummer, hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6.

10) Stamansøgningens nummer, hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse.

11) Den dag, da ansøgningens akter blev almindeligt tilgængelige.

12) Hvis patentet omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale: Oplysning herom.

13) Fremdragne publikationer.

Opdateret: 25. januar 2013