BEK § 58

§ 58. Patent- og Varemærkestyrelsen underretter indehaveren af patentet om begæringen om omprøvning og giver indehaveren mulighed for at udtale sig herom samt eventuelt at indsende patentkrav og beskrivelse i ændret form inden for en frist på 6 måneder.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan træffe afgørelse om, at patentet skal erklæres ugyldigt, eller at patentet skal opretholdes i uændret form. Styrelsen kan endvidere træffe afgørelse om, at patentet skal opretholdes i ændret form, såfremt patenthaveren er enig heri. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse meddeles til parterne.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse foretages på baggrund af det materiale samt de grunde, som er fremdraget ved begæringen om omprøvning.

Opdateret: 25. januar 2013