BEK § 94

§ 94. Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen har været modtagende myndighed for en ansøgning om europæisk patent, der er tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til Den Europæiske Patentmyndighed inden for den fastsatte frist i medfør af Den Europæiske Patentkonventions art. 77, skal ansøgeren i medfør af art. 135, stk. 2, indlevere en begæring om konvertering til Patent- og Varemærkestyrelsen inden for 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget.

Stk. 2. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en begæring om konvertering efter stk. 1, videresender styrelsen begæringen sammen med en genpart af ansøgningen til patentmyndigheden i de lande, der er angivet i begæringen.

Opdateret: 25. januar 2013