PMF Art. 16

Artikel 16

Bekendtgørelse af bortfald eller ugyldighed

Hvis certifikatet bortfalder i henhold til artikel 14, litra b), c) eller d), eller hvis det er ugyldigt i henhold til artikel 15, bekendtgøres en meddelelse herom af den i artikel 9, stk. 1, nævnte myndighed.

Opdateret: 19. april 2012