PL § 97

§ 97. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.

Opdateret: 8. marts 2017