Affattelse af sekvenslisten

En sekvensliste skal være affattet i overensstemmelse med WIPO standard St. 25 (se Official Journal EPO, nr. 11 (1998) side 4-16). I standarden defineres sekvenser som uforgrenede sekvenser på 10 eller flere nukleotider eller 4 eller flere aminosyrer. Kortere sekvenser og forgrenede sekvenser skal derfor ikke medtages på sekvenslisten.

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har udarbejdet computerprogrammet PATENTIN (version 2.0) til hjælp ved udarbejdelse af sekvenslister i henhold til WIPO standarden. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til EPO. Se Official Journal EPO, nr. 11 (1998) side 59-68.Opdateret: 30. april 2012