Indlevering af sekvenslisten elektronisk eller i papirform

Sekvenslisten kan indleveres elektronisk eller i papirform.

Når sekvenslisten indleveres i papirform, skal den også indsendes i en pc-læsbar form. I dette tilfælde skal informationen, som indleveres elektronisk, være identisk med sekvenslisten i papirform. Ansøger eller dennes fuldmægtig skal indsende en erklæring om, at dette er tilfældet, jf. BEK § 17, stk. 2, og WIPO standard ST. 25.

Når ansøgningen er indleveret elektronisk, skal den pc-læsbare form vedhæftes.

Dataene i den pc-læsbare form skal være i overensstemmelse med WIPO standard ST. 25, § 39ff.Opdateret: 30. januar 2013