Sekvensliste i ansøgning indleveret med reference til tidligere indleveret ansøgning

Når en ansøgning er indleveret med reference til en tidligere indleveret ansøgning (se Henvisning til tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag) og den tidligere indleveret ansøgning indeholdt sekvenslister på indleveringsdagen, udgør disse sekvenslister en del af den oprindeligt indleverede ansøgning.

Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor sekvenserne kun findes i patentkravene og ikke i beskrivelsen eller tegningerne vedrørende den tidligere indleverede ansøgning, og ansøger ikke har inkluderet patentkravene vedrørende den tidligere indleverede ansøgning i referencen. I disse tilfælde er sekvenserne ikke inkluderet i ansøgningen, som oprindeligt indleveret, selv om ansøger, senere i behandlingen af den tidligere indleverede ansøgning, efterfølgende indleverer en sekvensliste, som opfylder WIPO standard ST. 25.

Når den tidligere indleverede ansøgning ikke er tilgængelig for Patent- og Varemærkestyrelsen, vil det ikke være muligt at checke den for mangler ved sekvenslisten, før ansøger indleverer en kopi og eventuelt en oversættelse, hvilket skal gøres indenfor 2 måneder fra anmodning herom. Hvis der er mangler ved sekvenslisten i kopien og oversættelses, opfordres ansøger til at rette manglerne.

Hvis den tidligere indleverede ansøgning er en dansk ansøgning eller en international ansøgning indleveret ved det Nordiske Patent Institut eller Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed, og opfylder denne ansøgning kravene i BEK § 17 eller PCT Rule 5(2) kombineret med WIPO standard ST. 25 på indleveringsdagen, er alle de formelle krav for den senere ansøgning, indleveret med reference til den tidligere ansøgning, automatisk opfyldt på indleveringsdagen.

I alle andre tilfælde skal ansøger sikre, at kravene i BEK § 17 er opfyldt.

Det betyder, at hvis den tidligere indleverede ansøgning, der er refereret til, ikke er en af de førnævnte typer af ansøgninger, selv når den indeholder en skreven sekvensliste i henhold til WIPO standard ST. 25, skal ansøger fremsende en pc-læsbar form af sekvenslisten, som opfylder WIPO standard ST. 25, og erklære, at informationen på datamediet er identisk med den skrevne sekvensliste.

Dette inkluderer også tilfælde, hvor den tidligere indleverede ansøgning var en dansk ansøgning eller en international ansøgning indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen eller det Nordiske Patent Institut som modtagende myndighed, men hvor et eller flere af kravene i BEK § 17 eller PCT Rule 5(2) samt WIPO standard ST. 25, ikke var opfyldt på indleveringsdagen.Opdateret: 30. januar 2013