BEK § 72

§ 72. En ansøgning om et certifikat må ikke ændres således, at certifikatet søges med et andet grundpatent eller med en anden markedsføringstilladelse end den, der er nævnt i forordningernes artikel 3, stk. 1, litra b.

Opdateret: 25. januar 2013