BEK § 73

§ 73. Patent- og Varemærkestyrelsen tager hensyn til alt, hvad styrelsen får kendskab til, ved behandlingen af ansøgningen.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om betingelserne i forordningernes artikel 3, litra d, er opfyldt.

Opdateret: 25. januar 2013