BEK § 86

§ 86. Patent- og Varemærkestyrelsen fungerer som modtagende myndighed for internationale patentansøgninger fra ansøgere, der er danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret. Dette gælder også, såfremt en international ansøgning indlevereres af flere ansøgere, og mindst en af ansøgerne opfylder disse betingelser.

Opdateret: 25. januar 2013