BEK § 89

§ 89. Såfremt den internationale ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne hertil ansøgningen til det Internationale Bureau. Ansøgningen er ikke offentlig tilgængelig i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Opdateret: 25. januar 2013