Biologisk materiale isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde

Artiklen er relateret til følgende love/paragraffer


Opdateret: 30. april 2012