Planter eller dyr hvis opfindelsens tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace

Artiklen er relateret til følgende love/paragraffer


Opdateret: 12. april 2019