Dobbeltpatentering

Det følger af almindelige retsgrundsætninger, at hvis en ansøger har to eller flere nationale ansøgninger vedrørende samme opfindelse og med samme indleverings- eller prioritetsdato, kan der kun meddeles patent i en af disse ansøgninger, idet ansøgeren må anses for at have fået sin legitime interesse i en eneret tilgodeset ved meddelelsen af ét patent. Et europæisk patent, der er valideret i Danmark, vil ikke hindre meddelelse af et nationalt patent.

Det tillades dog, at en ansøger får meddelt patent på basis af to nationale ansøgninger med samme beskrivelse, hvor kravene er forskellige i omfang og således rettet mod forskellige opfindelser.

I det sjældne tilfælde, hvor der er to eller flere nationale danske ansøgninger fra samme ansøger, og kravene i ansøgningerne har samme indleverings- og/eller prioritetsdato og vedrører samme opfindelse (kravene er i konflikt med hinanden på den måde, der er forklaret i Indhold af den afdelte ansøgning), skal ansøgeren ændre en eller flere af ansøgningerne på en sådan måde, at de ikke længere påberåber sig samme opfindelse eller vælge, hvilken en af ansøgningerne, han ønsker at føre videre til patentmeddelelse.

Hvis to nationale danske ansøgninger med samme gældende dato modtages fra to forskellige ansøgere, har begge lov til at fortsætte, som om den anden ikke eksisterede.Opdateret: 25. juli 2018