Hvad er en opfindelse

Patentloven definerer ikke, hvad der menes med "opfindelse", men PL § 1, stk. 2 og 3, indeholder en ikke-udtømmende liste over, hvad der ikke anses for opfindelser.

Listen i PL § 1, stk. 2 omfatter både

I modsætning til disse oplistede eksempler på, hvad der ikke udgør en opfindelse, skal en "opfindelse" som defineret i PL § 1, stk. 1, være af både konkret og teknisk karakter (se Betingelser for patenterbarhed). Den kan være inden for enhver teknologi.

Endvidere  anses fremgangsmåder til behandling af det menneskelige legeme eller af dyr ved kirurgi eller terapi og diagnostiske fremgangsmåder udøvet på det menneskelige legeme eller på dyr heller ikke for opfindelser, jf. PL § 1, stk. 3.

Ved overvejelsen af, om ansøgningens indhold angiver en opfindelse som defineret i PL § 1, stk. 1, er der to generelle forhold, som sagsbehandleren skal være opmærksom på.

  • For det første gælder en undtagelse af patenterbarhed i henhold til PL § 1, stk. 2 og 3, kun i det omfang, ansøgningen vedrører det undtagne som sådan.
  • For det andet bør sagsbehandleren se bort fra kravets form eller arten af kravet og koncentrere sig om dets indhold for at bestemme, om det ansøgte som helhed betragtet har teknisk karakter. Hvis det ikke er tilfældet, er der ingen opfindelse angivet som defineret i PL § 1, stk. 1.

Der bør også huskes på, at den grundlæggende test for, om ansøgningen angår en opfindelse som defineret i PL § 1, stk. 1, er adskilt og er forskellig fra spørgsmålene om, hvorvidt det ansøgte kan udnyttes industrielt, er nyt og adskiller sig væsentligt  fra kendt teknik.Opdateret: 30. april 2012