Programmer til computere

De overordnede overvejelser om patentering af programmer til computere adskiller sig ikke fra andre udviklinger.

Programmer til computere er oplistet i PL § 1, stk. 2, nr. 3, og udviklinger, der alene angår sådanne programmer, er dermed ikke omfattet af opfindelsesbegrebet i PL § 1, stk. 1.

Udviklinger, der omfatter programmer til computere, er derimod ikke udelukket fra patentering, hvis de har teknisk karakter. Sådanne udviklinger betegnes "computer-implementerede opfindelser". Computerimplementerede opfindelser er kendetegnet ved, at et eller flere træk ved opfindelsen realiseres ved hjælp af et eller flere programmer til computere.

Der ses ikke på, om afviklingen af et computerprogram i sig selv medfører en teknisk effekt, hvis programmet er inkluderet i patentkrav, der definerer eller gør brug af tekniske midler, fx en computer, et computernetværk, et medie med et program, osv. Det skyldes, at et patentkrav der definerer eller gør brug af tekniske midler i sig selv vil udgøre en opfindelse, som defineret i PL § 1, stk. 1, se EPO T 424/03, EPO T 258/03 og EPO G 3/08.

Krav vedrørende computerimplementerede opfindelser kan fx udformes til at omhandle,

  • en fremgangsmåde til at styre en computer eller et andet programmerbart apparat,
  • det apparat, der er indrettet til at udføre fremgangsmåden, eller
  • selve programmet, som nævnt i EPO T 1173/97.

En databehandlingsoperation styret af et computerprogram kan i teorien implementeres ved hjælp af specielle kredsløb, og udførelsen af et program involverer altid fysiske effekter, fx elektrisk strøm. Det vil dog ikke være tilstrækkeligt til at give et computerprogram teknisk karakter, se EPO T 1173/97 og EPO G 3/08.

Et computerprogram kan derfor kun anses for en opfindelse, som defineret i PL § 1, stk. 1, hvis programmet, når det køres på en computer, kan tilvejebringe en yderligere teknisk effekt, som går udover de normale fysiske interaktioner mellem programmet og computeren. En yderligere teknisk effekt, kan fx være styring af en industriel proces eller i den indvendige funktion af selve computeren, eller af dens interfaces, og kan fx påvirke effektiviteten af eller sikkerheden ved en proces, styringen af den nødvendige computerkapacitet eller hastigheden af dataoverførsler i et kommunikationslink. En indikation, på at et computerprogram tilvejebringer en yderligere teknisk effekt, kan fx være, at der sker en behandling af fysiske måledata, hvor behandlingen er tilpasset til den specifikke datatype.

Patentkrav bør ikke indeholde programsekvenser/koder (se Opfindelser indenfor computerområdet), men skal definere alle de træk, som er nødvendige for gennemførelsen af den proces, som programmet er beregnet til at udføre, når det kører (se Essentielle træk).

Før der kan meddeles patent på computerimplementerede opfindelser, skal alle andre betingelser herfor være opfyldt, Se især PL § 2 og § 8, stk. 2 og Industriel udnyttelse. Opdateret: 22. marts 2018