Planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed

Planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed er yderligere eksempler på emner af abstrakt eller intellektuel karakter.

Specielt vil en plan til at lære et sprog, en metode til at løse krydsogtværs, et spil (som en abstrakt enhed defineret ved dets regler) eller en plan til organisering af en kommerciel handling ikke være patenterbare. Hvis det ansøgte imidlertid nærmere angiver et apparat eller en teknisk fremgangsmåde til udførelsen af i det mindste en del af planen, skal planen og apparatet eller fremgangsmåden behandles under ét. Især hvis kravet nærmere angiver computere, computer-netværk eller andre konventionelle program­merbare apparater, eller et program dertil, til udførelse af mindst nogle trin i en plan, skal det behandles som en "computer-implementeret opfindelse" (se Programmer til computere).Opdateret: 30. april 2012