Kunstneriske frembringelser

En kunstnerisk frembringelse vedrører pr. definition en genstand (f.eks. et maleri eller skulptur) med aspekter, som er andet end tekniske, og påskønnelsen af den er i al væsentlighed subjektiv. Hvis genstanden imidlertid også har tekniske træk, kan den være patenterbar, hvilket et dækspor kan være et eksempel på. 

Selve den kunstneriske virkning er ikke patenterbar, hverken i et produkt- eller i et fremgangsmådekrav. For eksempel vil en bog, der udelukkende er ansøgt ved den æstetiske eller kunstneriske virkning af dens informationsindhold, layout eller bogstavfont, ikke være patenterbar, og det ville et maleri defineret ved dets genstands æstetiske virkning eller farvesammensætning eller af den kunstneriske (f.eks. impressionistiske) stil heller ikke. Ikke desto mindre, hvis en kunstnerisk virkning opnås ved en teknisk struktur eller andre tekniske træk, kan disse være patenterbare, selvom selve den kunstneriske virkning ikke er det. For eksempel kan et stykke stof fremstilles med et attraktivt udseende ved hjælp af en lagdelt struktur, som ikke tidligere har været anvendt til dette formål, og i dette tilfælde kunne et stykke stof, hvori en sådan struktur er indarbejdet, være patenterbart. På samme måde kan en bog, der er defineret ved et teknisk træk ved indbindingen eller sammenklæbningen af ryggen, være patenterbar, selvom det også har en kunstnerisk  virkning, og ligeledes også et maleri defineret ved arten af lærred eller ved de farvestoffer eller bindemidler, der er brugt.

En fremgangsmåde til fremstilling af en kunstnerisk frembringelse kan også indeholde en teknisk opfindelse og således være patenterbar. For eksempel kan en diamant med en særlig smuk form (som ikke i sig selv er patenterbar) være fremstillet ved en ny teknisk proces. I dette tilfælde kan processen være patenterbar. På samme måde kan en ny teknik til trykning af en bog, som resulterer i et bestemt layout med kunstnerisk virkning, være patenterbar sammen med bogen som et produkt af den teknik. Endvidere kan kemiske forbindelser eller en sammensætning heraf defineret ved tekniske træk, der tjener til frembringelse af en speciel virkning med hensyn til duft eller smag, f.eks. for at bibeholde en duft eller smag i en forlænget periode eller for at fremhæve den, være patenterbare.Opdateret: 30. april 2012