Essentielle træk

Essentielle træk er de tekniske træk, som er nødvendige for at definere opfindelsen, undtagen så vidt sådanne træk antydes ved brugen af generiske termer. F.eks. et krav, som angår en "cykel", behøver ikke at nævne tilstedeværelsen af hjul.

Hvis et krav angår en fremgangsmåde til fremstilling af opfindelsens produkt, skal denne fremgangsmåde, når den udøves af en fagmand, føre til det særlige produkt og ingen andre produkter. Ellers er der uoverensstemmelse mellem fremgangsmådens formål og resultat og derfor manglende klarhed i kravet.

I produktkrav, hvor produktet er af en velkendt type, og opfindelsen ligger i ændringen af et kendt produkt af denne type, er det tilstrækkeligt, at kravet klart identificerer det kendte produkt og specificerer, hvad der er ændret og på hvilken måde. Lignende forhold gælder for apparatkrav.

Hvor patenterbarhed afhænger af en teknisk effekt, skal kravene udarbejdes således, at de indeholder alle de tekniske træk ved opfindelsen, som er essentielle for opnåelse af den tekniske effekt (se EPO T32/82, OJ 8/1984, 354).

 Opdateret: 30. april 2012