Essentielle træk

Essentielle træk er de tekniske træk, som er nødvendige for at definere opfindelsen, undtagen så vidt sådanne træk antydes ved brugen af generiske termer. F.eks. et krav, som angår en "cykel", behøver ikke at nævne tilstedeværelsen af hjul.

Hvis et krav angår en fremgangsmåde, skal kravet indeholde et klart beskrevet formål. Såfremt fremgangsmådekravet ikke beskriver et formål, eller fremgangsmåden er uegnet til at opfylde formålet, vil kravet mangle klarhed. For en nærmere beskrivelse af Krav rettet mod computerimplementerede opfindelser, se her.

Angår et krav en fremgangsmåde til fremstilling af et produkt, skal fremgangsmåden således føre til produktet og ingen andre produkter, når den udøves.

I produktkrav, hvor produktet er af en velkendt type, og opfindelsen ligger i ændringen af et kendt produkt af denne type, er det tilstrækkeligt, at kravet klart identificerer det kendte produkt og specificerer, hvad der er ændret og på hvilken måde. Lignende forhold gælder for apparatkrav.

Hvor patenterbarhed afhænger af en teknisk effekt, skal kravene udarbejdes således, at de indeholder alle de tekniske træk ved opfindelsen, som er essentielle for opnåelse af den tekniske effekt (se EPO T32/82, OJ 8/1984, 354).

 Opdateret: 19. december 2019