Krav

Det følger af PL § 8, stk. 2 og BEK § 13, stk. 1, at en patentansøgning skal indeholde patentkrav. Patentkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Pa­tent­kra­ve­ne bestemmer patentbeskyttelsens omfang, jf. PL § 39 . De skal derfor være klart formuleret og må ikke indeholde noget som er uvedkommende for den i kravene angivne opfindelse eller uvæsentligt for den ansøgte eneret, jf. BEK § 13, stk. 3.

Patentkravene skal som udgangspunkt være opbygget med en indledende del og en kendetegnende del, hvor den indledende del angiver opfindelsens titel og teknikkens standpunkt, og den kendetegnende del angiver det der er nyt og særegent for opfindelsen, jf. BEK § 13, stk. 1, pkt. 3 og 4.

Patentkravene kan være selvstændige eller uselvstændige, jf. BEK § 14, stk. 2.

Patentkravene må ikke indeholde angivelser, der relaterer sig til f.eks. forret­ningsmæssige fordele eller andet ikke-teknisk ind­hold, men angivelse af formålet tillades, hvis det under­støtter definitionen af opfindelsen.

Patentkravene kan indeholde kemiske eller matematiske formler, men ikke tegninger. De kan indeholde tabeller, men kun hvis deres indhold gør brugen af tabeller ønskværdig.

Patentkravene skal endvidere være underbyggede i beskrivelsen

Ifølge PL § 8b er det ikke nødvendigt, at ansøgningsdokumentet indeholder patentkrav, for at ansøgningen kan tildeles en indleveringsdag. I tilfælde, hvor ansøgningen på indleveringsdagen ikke indeholder patentkrav, vil Patent- og Varemærkestyrelsen bede ansøger om at indlevere patentkrav. Disse patentkrav må ikke komme til at omfatte andet end, hvad der fremgår af basisdokumenterne, jf. PL § 13 og BEK § 28, stk. 1.

Se mere om formuleringen og opbygningen af krav underOpdateret: 22. marts 2018