Titel

Ansøgningsdokumentet skal indeholde opfindelsens titel.

Titlen skal være kort, saglig og af teknisk art, jf. BEK § 3, stk. 1, nr. 4 og § 16, stk. 1, nr. 1.

Titlen må ikke indeholde fantasinavne, personnavne, firmanavne og varemærker. Ordet "patent" eller lignende udtryk af ikke-teknisk art, som ikke har til formål at afdække opfindelsen, såvel som den uklare forkortelse "etc." bør heller ikke anvendes.

Titlen må ikke være uklar og intetsigende, da den hermed ikke opfylder kravet om, at den skal være af teknisk art. Som klassiske eksempler på titler, der er så godt som intetsigende, kan nævnes: kemisk sammensætning, stof, produkt, materiale, præparat, genstand, maskine, anordning, apparat, fremgangsmåde og proces. Også titler som "hidtil ukendt forbindelse" og "biologisk aktive molekyler" er nærmest intetsigende, fordi de kun oplyser, at opfindelsen handler om kemi. Derimod er titler som protein, DNA-sekvens, heterocyklisk forbindelse, smøremiddel, motor og bygningsdel normalt ikke så intetsigende, at de forlanges præciseret.

Ved ansøgninger, som indeholder krav i flere kategorier (produkter, fremgangsmåder og apparater) skal titlen afspejle de forskellige kategorier, såsom "Fremgangsmåde og apparat til...".

I tilfælde af, at titlen ikke stemmer overens med betingelserne i BEK § 3, stk. 1, nr. 4 og § 16, stk. 1, nr. 1, vil sagsbehandleren i den tekniske behandling af ansøgningen påpege manglerne ved titlen og bede ansøgeren om at ændre den.Opdateret: 29. januar 2013