Ansøgeren - patent

Den, som har gjort en opfindelse, eller den, som har fået opfindelsen overdraget, kan indlevere en ansøgning om patent for denne opfindelse. Under sagsbehandlingen anses ansøger at være berettiget til at håndhæve de ansøgte rettigheder. Se yderligere under opfinder og indvending om retten til opfindelsen.

Hvis en anden person end ansøger kan godtgøre at have rettighederne til opfindelsen, kan denne person få overført ansøgningen i henhold til PL § 18, se mere under indvending om retten til opfindelsen.

Ansøger kan både være fysiske og juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, universiteter, m.v..

Ansøger kan være en eller flere personer. Af praktiske årsager vil Patent- og Varemærkestyrelsen dog betragte den først anførte ansøger som berettiget til at modtage og svare på korrespondance i sagen, medmindre andet er angivet på ansøgningen. 

Det er vigtigt, at ansøgningen indeholder ansøgers navn og postadresse. Ved mere end én ansøger gælder kravet om angivelse af navn, postadresse m.v. alle ansøgere. Hvis ansøgers navn ikke er oplyst, vil ansøgningen ikke blive tildelt en indleveringsdag.

Hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, skal også ansøgers eventuelle telefon- og telefaxnummer samt e-post-adresse angives.

Hvis ansøger er en dansk virksomhed, bør ansøgers navn angives i fuldstændig overensstemmelse med virksomhedens CVR-registrering.

Hvis ansøger har udpeget en fuldmægtig, se mere under fuldmægtig.Opdateret: 2. maj 2012