Beskrivelse

En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen omfattende tegninger, når sådanne er nødvendige.

Beskrivelsen skal klart og tydeligt redegøre for opfindelsen som forlangt i PL § 8, stk. 2 og BEK § 16. Angivelsen af opfindelsen i beskrivelsen skal være tilstrækkelig til, at en fagmand kan udøve opfindelsen. Se mere under Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen.

I denne henseende anses "Fagmanden" for at være den almindelige praktiker, der ikke kun er bevidst om den lære, der er i selve ansøgningen og henvisningerne deri, men også om, hvad der er generel almenviden inden for fagområdet på datoen for ansøgningens indlevering. Fagmanden forudsættes ligeledes at kunne udføre rutinearbejde og at kunne udføre eksperimenter inden for pågældende tekniske område til sin rådighed. Som "generel almenviden" kan som regel anses information indeholdt i basishåndbøger, monografier og lærebøger om det pågældende emne (se EPO T 171/84, OJ 4/1986,95). Undtagelsesvis kan det også være den information, der er indeholdt i patentbeskrivelser eller videnskabelige udgivelser, hvis opfindelsen ligger inden for et forskningsområde, som er så nyt, at den relevante tekniske viden endnu ikke er tilgængeligt fra lærebøger (se EPO T 51/87, OJ 3/1991, 177).

Beskrivelsen må endvidere være i overensstemmelse med den i kravene påberåbte opfindelse. Beskrivelsen må derfor ikke indeholde bemærkninger, der kan omfortolke det beskyttelsesomfang, der fastlægges af kravene. Se Kravenes klarhed og Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse.

Beskrivelsen må, som det fremgår af BEK § 16, stk. 3, ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af opfindelsen.

Med hensyn til dens udformning følger det af BEK § 16, stk. 1, at beskrivelsen som udgangspunkt skal indeholde en almindelig del, som omfatter:

og en speciel del, som omfatter en beskrivelse af specielle udførelsesformer af opfindelsen, således at kravene anses for tilstrækkeligt underbyggede. Se også Underbygning af krav i beskrivelsen. Den specielle del kan f.eks. indeholde en beskrivelse af tegninger, som viser specielle udførelsesformer af opfindelsen, eller en beskrivelse af fremstillingen af de kemiske stoffer, som opfindelsen udgør.

Ovennævnte opdeling af beskrivelsen i en almindelig og en speciel del skal følges, medmindre en anderledes måde eller rækkefølge på grund af opfindelsens art vil give en bedre forståelse og en mere hensigstmæssig præsentation. En fravigelse fra betingelserne i BEK § 16 kan accepteres, forudsat at beskrivelsen er klar og entydig og al nødvendig information er til stede. For eksempel kan betingelserne i BEK § 16, stk. 1 og 3 frafaldes, hvis opfindelsen baserer sig på en tilfældig opdagelse, hvis praktiske anvendelse anerkendes som nyttig, eller hvis opfindelsen er fuldstændig banebrydende. Ligeledes kan visse teknisk simple opfindelser være helt forståelige med et minimum af beskrivelse og med kun ubetydelig henvisning til kendt teknik.

Ansøgeren skal endvidere være opmærksom på følgende emner ved affattelsen af beskrivelsen:Opdateret: 29. januar 2013