Rettelse af fejl i ansøgningsdokumenter - patent

Ansøger kan til enhver tid rette sproglige fejl, fejl i oversættelser og åbenlyse misforståelser i ethvert dokument indleveret hos Patent- og Varemærkestyrelsen ved at indlevere nye bilag. Indholdet af nye bilag må dog ikke ændres således, at de kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. PL § 13 og BEK §§ 28 og 29.   

For at en rettelse i beskrivelsen, krav eller tegninger kan accepteres, skal ansøger angive både fejl og rettelse på en sådan måde, at det er åbenlyst:

(i) at en fejl er opstået; og

(ii) hvad rettelsen består af.

Hvad angår (i) skal en fagmand, an­ven­den­de almindelig viden, objektivt kunne genkende den ukorrekte information fra den oprindeligt indleverede ansøgning (be­skri­velse, krav og tegninger) i sig selv.

Hvad angår (ii) skal rettelsen være inden for grænserne for, hvad en fagmand, anvendende almindelig viden, ville udlede direkte og uden tvivl fra den oprindelig indleverede ansøgning, set objektivt og i forhold til indleveringsdagen.

Beviser for, hvad almindelig viden var på indleveringsdagen, kan indsendes på enhver måde.

Prioritetsdokumenter kan ikke anvendes til formålet omtalt under (i) og (ii) ovenfor (se henholdsvis G 3/89 og G 11/91, OJ 3/1993, 117 og 125).Opdateret: 30. januar 2013