Formatkrav

Det fremgår af BEK § 7, at ansøgningsdokumentet og dets bilag, dvs. beskrivelse, krav, tegninger, fotografier og sammendrag skal være egnede til reproduktion.

For at sikre at meddelte patenter er ensartede og læsbare vil den tekniske sagsbehandler bede ansøgeren om at indsende beskrivelse, krav m.v. i følgende format, hvis dette ikke allerede er opfyldt:

  • Beskrivelse, patentkrav og sammendrag skal være udført i sort maskinskrift eller sort tryk på hvidt ulinieret papir i format A4 (210 x 297 mm).
  • Teksten skal skrives med 1 ½ linieafstand med margen til venstre på 24-40 mm og foroven på 20-40 mm.
  • Teksten skal endvidere skrives ud til arkets højre kant med en margen på 20-30 mm. Samme margen gælder for arkets nederste kant.
  • Bogstavtyperne skal være af en sådan størrelse, at de store typer er mindst 2.1 mm.
  • Dokumenterne skal sidenummereres med arabertal. Sidenumrene placeres i midten ca. 2 cm fra øverste kant, og de skal stå isoleret uden forudgående eller efterfølgende punkter, streger eller lignende.
  • Hver femte linie i beskrivelse og patentkrav skal nummereres. Patentkrav nummereres fortløbende. Linienummereringen placeres ca. 2,5 cm fra venstre kant.
  • Beskrivelse, patentkrav og sammendrag påbegyndes hver især på en ny side.

Tegninger skal udføres som angivet i BEK § 18. De nærmere krav til tegninger er omtalt i Tegninger.Opdateret: 30. januar 2013