Nukleotid- og aminosyresekvenser

Ansøgninger, som angår eller omfatter sekvenser af 10 eller flere nukleotider (nukleotidsekvenser) eller 4 eller flere aminosyrer (aminosyresekvenser), skal indeholde en sekvensliste, jf. BEK § 17. Bestemmelsen gælder for ansøgninger, der er indleveret efter 31. december 1992.

Sekvenslisten skal kun omfatte nye sekvenser, som er en del af opfindelsen, og ikke kendte sekvenser fra teknikkens stade, som er nævnt i beskrivelsen.

For ansøgninger indleveret til og med den 30. juni 2022 gælder: Sekvenslisten skal være affattet i overensstemmelse med WIPO Standard ST.25, indledes på en ny side og står sidst i ansøgningen. Den indledes med overskriften "SEKVENSLISTE". Se WIPO Standard ST.25, punkt 3.

For ansøgninger indleveret fra og med den 1. juli 2022 gælder: Sekvenslisten skal være affattet som separat XML-fil i overensstemmelse med WIPO Standard ST.26.

Se også Affattelse af sekvenslisten

I tilfælde af afdelte ansøgninger er det dagen, hvor den afdelte ansøgning bliver indleveret (dvs. ikke løbedagen), som er den indleveringsdag, der bestemmer, om en medindleveret sekvensliste skal opfylde WIPO Standard ST.25 eller ST.26.

Ansøgeren skal angive i ansøgningen, at beskrivelsen indeholder en sekvensliste.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen mener, at beskrivelsen skal indeholde en sekvensliste, og en sådan mangler, anmoder vi ansøgeren om at indsende den samtidig med den øvrige formalitetsbehandling.

Hvis den oprindeligt indleverede ansøgning ikke indeholder sekvenser, kan ansøger af egen fri vilje ifølge BEK § 5, stk. 5, indsende de manglende dele af beskrivelsen, som vedrører sekvenser, indenfor 2 måneder fra indleveringsdagen. Se mere under Senere indlevering af tegninger eller dele af beskrivelsen.

Ved senere indlevering af en sekvensliste eller ved ændringer heri gælder de sædvanlige regler om ændringer og tillæg i beskrivelsen, jf. BEK § 29. Ansøgeren skal indsende en erklæring om, at indholdet ikke omhandler noget, som ikke fremgik af basisdokumenterne, jf. BEK § 29, stk. 2. Se yderligere Senere indlevering af tegninger og manglende dele af beskrivelsen og Ændringer.

Ved mangler i sekvenslisten, informerer vi ansøger herom, og giver ansøger mulighed for at afhjælpe manglerne inden for en frist på 2 måneder. Hvis manglerne ikke afhjælpes inden fristens udløb, vil ansøgningen blive henlagt.Opdateret: 27. juli 2023