Ansøgningsgebyr - patent

Ansøgningsgebyret skal principielt betales samtidig med, at ansøgningen indleveres. Sagsbehandlingen påbegyndes ikke før ansøgningsgebyret er betalt.

Ansøgningsgebyret består af et grundgebyr, der omfatter 10 krav samt et tillægsgebyr for hvert krav, der overstiger 10.

Ansøgningsgebyret fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, vil vi sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling på 1 måned.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.Opdateret: 28. april 2020