Sammendrag

Enhver ansøgning om patent skal indeholde et sammendrag. Hvis den ikke gør, beder Patent- og Varemærkestyrelsen under formalitetsbehandlingen ansøgeren om at afhjælpe denne mangel. Se Afhjælpning af formelle mangler.

Formålet med sammendraget er at give læseren en kortfattet teknisk information om den eller de beskrevne opfindelse(r), sådan som de ser ud i beskrivelse med krav og eventuelle tegninger.

Indholdet af sammendraget kontrolleres hverken under formalitetsbehandlingen eller den tekniske sagsbehandling. Det er derfor ansøgerens ansvar at sikre, at sammendraget opfylder kravene i BEK § 19, dvs., at sammendraget:

  • angiver titlen for opfindelsen,
  • angiver det tekniske område, som opfindelsen er en del af,
  • indeholder et entydigt sammendrag af ansøgningen, som den ser ud i beskrivelsen med krav og tegninger. Sammendraget bør være formuleret sådan, at det giver en klar forståelse af det tekniske problem, der ligger til grund for opfindelsen. Ligeledes gives en kort beskrivelse af løsningen på det tekniske problem, dvs. essensen i opfindelsen og dens primære anvendelsesområde. Hvis opfindelsen består i kemiske forbindelser vil det være hensigtsmæssigt, at sammendraget indeholder den eller de kemiske formler, der bedst karakteriserer opfindelsen,
  • ikke indeholder spekulationer over opfindelsens påståede egenskaber, værdi eller spekulative anvendelser af opfindelsen,
  • er kort og præcist, og helst ikke over ca. 150 ord, og
  • angiver hvilken af tegningens figurer, der skal ledsage sammendraget. Hvis sammendraget nævner tekniske træk, der fremgår af denne figur, bør der indføres henvisningsbetegnelser, der angives i parentes. I særlige tilfælde kan der anvendes mere end en figur.

Figuren, undtagelsesvist figurerne, der ledsager sammendraget skal være den figur (de figurer), der er den mest repræsentative for opfindelsen og skal vælges blandt de tegninger, der ledsager ansøgningen. Det er derfor ikke tilladt at tegne en speciel figur til sammendraget, som er forskellig fra de andre figurer i ansøgningen.

Hvis ansøger ikke har angivet hvilken figur (eller undtagelsesvist hvilke figurer), der skal ledsage sammendraget, afgør sagsbehandleren, hvilken figur der skal ledsage sammendraget, senest i forbindelse med publicering af ansøgningen.

Sagsbehandler og ansøger skal være opmærksom på, at sammendraget ikke har nogen retsvirkning på den ansøgning, det er indeholdt i. For eksempel kan det ikke bruges til at fortolke beskyttelsesomfanget eller til at berettige indførelsen af noget nyt i beskrivelsen.Opdateret: 30. januar 2013