Deponering af biologisk materiale

"Biologisk materiale" er materiale, som indeholder genetisk information og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system, jf. PL § 1, stk. 6, 3. pkt.

Såfremt der ved udøvelsen af opfindelsen skal anvendes biologisk materiale følger det af PL § 8a, at en prøve af det biologiske materiale skal deponeres senest den dag, da ansøgningen bliver indleveret, medmindre det biologiske materiale er almindeligt tilgængeligt, eller kan beskrives således i ansøgningens akter, at en fagmand på grundlag af disse kan udøve opfindelsen. Se mere under Deponering af biologisk materiale er ikke nødvendig.

Deponeringen skal ske hos en deponeringsmyndighed anerkendt til formålet, jf. BEK § 20, stk. 1 og 2.

Er en deponering først sket hos en deponeringsmyndighed, som ikke er anerkendt til formålet ifølge BEK § 20, stk. 1 og 2, og foretages deponeringen derefter i overensstemmelse med BEK § 20, stk. 1 og 2, skal denne deponering ske senest samtidig med ansøgningens indlevering.

Ansøgeren skal angive deponeringsoplysninger såvel som en tilstrækkelig oplysning om det biologiske materiale. Uden angivelse af disse oplysninger anses angivelsen af opfindelsen ikke for at have opfyldt betingelserne i PL § 8, stk. 2, PL § 8a, BEK § 20, BEK § 16, stk. 4 og BEK § 21, stk. 1 og 2.

Det skal i ansøgningsskemaet ved afkrydsning angives, at ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale. Se mere under Afkrydsning i ansøgningsskemaet.

Når ansøgningen bliver almindelig tilgængelig, har tredjemand med visse begrænsninger ret til at få udleveret en prøve af det deponerede materiale, jf. PL § 22, stk. 6 og 7. Se mere om Adgang til deponeret materiale kun for særlige sagkyndig.

Patentlovens bestemmelser om deponering af biologisk materiale finder ikke anvendelse på europæiske patenter, jf. PL § 89 a. Det er kun den Europæiske Patentorganisation (EPO), der må udlevere en prøve til tredjemand af deponeret biologisk materiale i europæiske ansøgninger og patenter meddelt af EPO.

Se ogsåOpdateret: 30. januar 2013