Ny deponering af biologisk materiale

Hvis et deponeret biologisk materiale ophører med at være tilgængelig, skal denne i henhold til PL § 8a, stk. 2 erstattes af en ny prøve. Såfremt den nye deponering foretages indenfor fristerne anses den for at være foretaget den dag, den tidligere deponering blev foretaget.

Et ophør i tilgængelighed kan for eksempel forekomme af følgende grunde: 

(a) materialet er nedbrudt, således at det ikke længere er levende, eller

(b) myndigheden, ved hvilken den oprindelige deponering foregik, anerkendes ikke længere til opbevaring af et sådan materiale under Budapest traktaten.

Den nye deponering af materialet skal foretages i overensstemmelse med Budapest traktaten, jf. BEK § 22, stk. 1.

I både tilfælde (a) og (b) skal en ny deponering foretages indenfor 3 måneder fra den dag, hvor ansøgeren har fået en meddelelse fra deponeringsmyndigheden om, at det deponerede materiale ikke længere er tilgængeligt (Art. 4(1)(d) i Budapest traktaten), jf. BEK § 22 , stk. 1, 1. pkt..

Der gøres dog en undtagelse i tilfælde, hvor den ikke tilgængelige deponering skyldes (b), og den, som foretog deponeringen, ikke har modtaget den førnævnte meddelelse fra deponeringsmyndigheden indenfor 6 måneder fra den dag, hvor det er offentliggjort ved det internationale bureau, at deponeringsmyndigheden ikke længere anerkendes til opbevaring af et sådan materiale. I dette tilfælde skal den nye deponering foretages indenfor 3 måneder fra publiceringsdatoen af dette ved det internationale bureau, jf. BEK. 22, stk. 2, 2. pkt..

Inden for 4 måneder fra den nye deponeringsdato skal ansøgeren underrette Patent- og Varemærkestyrelsen om den nye deponering og om det nye nummer, som deponeringen har fået tildelt, jf. BEK § 22, stk. 3.

Vi kan kræve, at ansøgeren som dokumentation af den nye deponering indleverer en kopi af modtagelsen af den nye deponering udstedt af deponeringsmyndigheden, jf. BEK § 22, stk. 4.

 Opdateret: 30. januar 2013