Indlevering af en patentansøgning med reference til en tidligere indleveret ansøgning

Når en ansøgning indleveres med reference til en tidligere indleveret ansøgning i overensstemmelse med procedurerne beskrevet under Henvisning til tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag, og den tidligere indleverede ansøgning, som der refereres til, allerede opfylder de formelle krav i BEK § 21, stk. 1, på indleveringsdagen, er disse krav også opfyldt i forhold til den danske ansøgning.

Selvom Patent- og Varemærkestyrelsen først ved modtagelsen af kopien af den tidligere ansøgning, samt eventuelt en oversættelse af denne bliver opmærksom på, at informationen om det deponerede materiale ikke opfylder kravene i PL § 8a, gælder tidsfristen i BEK 21, stk. 1 for indlevering af deponeringsoplysninger.Opdateret: 30. januar 2013